RONG PULUH

RONG PULUH

Lha ngapa kok rong puluh?

Merga nek selikur kakehan siji.

Lha alesane apa kok rong puluh?

Merga nek sangalas kurang siji.

Ora paham karepmu

Ora papa, wong ora wajib kok

Lha piye le ku ngerteni awakmu?

Ora usah dingerteni. Ngerteni awakmu dhewe wae wis angel…

Angka rongpuluh

Angkane wong mblayang mrona-mrana

Angkane wong sing ora nduwe palungguhan sing tetep

Amerga pancen kudu mlaku sak durunge mandheg.

Rong puluh kuwi apa?

Rong puluh kuwi angka.

Angka mblayang?

Iya, angka sing aku dhewe ora ngerti ning nyanthol ning ati.

Rong puluh…

Sepuluh ping loro

Lima ping papat

Papat ping lima

Loro ping sepuluh

Siji ping rongpuluh

Rong puluh ping siji.

Batu Pahat – 9 Januari 2012 – 10:47 waktu Indonesia Tengah

Belajar Numerik Al Quran

Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? (Al Qamar 22, 32, 40)

chipping in

Listen, and keep it clean

Shanmugam's Blog

Articles on Spirituality. Psychology, Mindfulness, Spiritual Enlightenment & a Collection of my Poems.

niaART

If you are always trying to be normal, you will never know how amazing YOU can be. Maya Angelou

WordPress.com Apps

Apps for any screen

Poetry and Prose

From soul to soul

Eden Hills

My Life on the Farm

Mlathi Wulung

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Dread Poets Sobriety

Irreverence's Glittering New Low!

Asosiasi Mahasiswa Pecinta Literasi Islami (AMPLI)

Nge-literasi atau terjajah selama-lamanya?

Alifis@Corner

Dinamisasi Otak dan Hati dengan berbagi informasi, ilmu dan pengetahuan

bibilintikan

just a little nod in the ocean

Chez Lorraine

A journal of an Indonesian in The Netherlands

My First Orchid

LEARNING TO CARE FOR YOUR FIRST ORCHID

DBR Foundation Blog

Coming together to solve global problems

Lukecats

About cats and man

%d bloggers like this: