2 thoughts on “duh Gusti… paringana kawula kasarasan lan kecerdasan salaminipun… *ora yakin basa Jawane tepak*

Comments are closed.