6 thoughts on “Ayo ndang adus, gek ndang ngrampungke report kareben Setu Minggu iso nyante…

  1. pancen owkkk, wis awit wingiiiwis rasah nganggo CSS sik sementara, mbangane navigasi ne pating pecothot ngono…nganggo theme default wae kaya nggone kang Tampah kae lho mBak rak malah aman terkendali wis.

    Like

  2. ohtrie said: pancen owkkk, wis awit wingiiiwis rasah nganggo CSS sik sementara, mbangane navigasi ne pating pecothot ngono…nganggo theme default wae kaya nggone kang Tampah kae lho mBak rak malah aman terkendali wis.

    aku bingung kok rupane MP-ne ngene….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s