August 24, 2008
rike jokanan

12 comments

KATAK INGIN JADI KERBAU

Katak dalam tempurung…

Saya makhluk cebol bermata belok gaya mengantuk, berkulit licin berkutil-kutil, mulut dan kerongkongan lebar dan besar untuk kepentingan menyanyi dengan suara parau dan berkaki belakang panjang yang dirancang untuk keahlian melompat (yang belakangan menjadi kesenangan).

Menyanyi kencang tanpa malu membanggakan diri sendiri yang merajai dunia bawah kubah tempurung. Melompat girang bergeser kian kemari dalam tempurung tanpa tahu kemana bergeser. Sorong ke kanan, sorong ke kiri, tra la la la la la…

Adakah dunia yang terang dan luas diluar sana? Jika ya, datanglah wahai Kekuatan yang membebaskanku dari kubah kecilku ini. Jikalau nanti Kekuatan itu datang, akankah sang katak menjadi kerbau?

Frog under coconut shell…

I am a small creature with bulging sleepy eyes, slippery pimpled skin, big mouth and throat to sing in uncontrolled tunes and long back legs designed for hopping expertise (recently becoming hobby).

Singing loudly without shame blowing its own trumpet, ruling the kingdom beneath the coconut shell dome. Happily hopping moving the shell around not knowing where to go. Left, right, left, right, tra la la la la la…

Is there a bright and wide world out there? If yes, do come oye Power that release me out of this little dome of mine. And, if the Power comes, will it turn this frog to a buffalo?

Kodhok sajroning bathok murep

Aku ini kewan sing matane mlorok ngantuk, kulite lunyu kutilen, cangkem lan gorokane gedhe minangka kanggo lelagon kanthi swara glorok, lan sikil mburi dawa kang rinancang kanggo mlumpat kapinteran (sing keri-keri dadi kasenengan).

Lelagon ora eram bantere tanpa isin tansah gumedhe sombong, tumindak amindha raja sangisoring kubah bathok murep. Mlumpat kanthi seneng mrana mrene tanpa angerteni menyang endi lungane. Kiwa, tengen, kiwa, tengen, tra la la la la la…

Apa ana donya kang padhang njingglang lan amba ing njaba kana? Yen ana, tumekaa Daya kang isa mbebasake saka kubah cilikku iki. Lan yen wis teka, apa isa Daya iku ndadekake si kodhok malih kebo?

12 thoughts on “KATAK INGIN JADI KERBAU

 1. hehehe, itu pasti omongan katak di musim kemarau, yang tak berani keluar kepanasan

  Like

 2. hehehe… lucu, funny, lucu.

  Like

 3. Eh…., lha apa iku mbak? Lucu!

  Like

 4. Kodhok ngorek yo Mbak..?

  Like

 5. ujiarso said: hehehe, itu pasti omongan katak di musim kemarau, yang tak berani keluar kepanasan

  iya, Mas… panaaaas 🙂

  Like

 6. demitmp said: hehehe… lucu, funny, lucu.

  gambarnya?fotonya?apa yang nulis? he he he

  Like

 7. bundel said: Eh…., lha apa iku mbak? Lucu!

  itu kodok, Tante Julie… gambaran diriku yang pikirane cupet ini lho Tanteku sayang…

  Like

 8. ohtrie said: Kodhok ngorek yo Mbak..?

  iya he he he

  Like

 9. ohtrie said: Kodhok ngorek yo Mbak..?

  katak mau jadi kerbau?selagi jadi katak, dia masuk ke ‘bagai katak dalam tempurung’. taukah dia, kalo jadi kerbau pasti ketemu “bagaikan kerbau ‘dicucuk’ hidung”?hehe.. serba salah..

  Like

 10. evelynrar said: katak mau jadi kerbau?selagi jadi katak, dia masuk ke ‘bagai katak dalam tempurung’. taukah dia, kalo jadi kerbau pasti ketemu “bagaikan kerbau ‘dicucuk’ hidung”?hehe.. serba salah..

  hihi.. benr juga neh kalo dipikir” hehe…

  Like

 11. evelynrar said: katak mau jadi kerbau?selagi jadi katak, dia masuk ke ‘bagai katak dalam tempurung’. taukah dia, kalo jadi kerbau pasti ketemu “bagaikan kerbau ‘dicucuk’ hidung”?hehe.. serba salah..

  itulah, Mbak. serba salah.udah jadi katak dalam tempurung pula. eeeeh… sekalinya pengen berubah jadi kerbau; lha kerbau itu kan makhluk bodo to, Mbak. jadi katak yang kecil picik, jadi kerbau yang besar bodoh… pilih yang mana hayoooooo…

  Like

 12. atiggna said: hihi.. benr juga neh kalo dipikir” hehe…

  berarti saya berhasil ya, Mbak? MEMBUAT ORANG MIKIR he he he… (kodoke sombong toooo…)

  Like

Leave a Reply

Required fields are marked *.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: