32 thoughts on “MP MENYEBALKAN TIAP HARI KENA VERIFICATION CODE PALING TIDAK 2 KALI. Najiiiiiissszzzz!!! Apanya yang makin baik??? Mau pindah ke blog lain aja!!!

  1. jandra22 said: Blog spot ra iso nggo gaul sing komen dha santai kaya nang kene iki tha?!

    kangge cadangan, Tante… soale dhateng MP kok kadosipun dipun urak-urak terus kaliyan VerCOd he he he

    Like

Comments are closed.