32 thoughts on “MP MENYEBALKAN TIAP HARI KENA VERIFICATION CODE PALING TIDAK 2 KALI. Najiiiiiissszzzz!!! Apanya yang makin baik??? Mau pindah ke blog lain aja!!!

 1. Memang iya, yang lain juga kena puluhan kali. Tapi wong namanya Mp itu paling enak untuk segala kegiatan, lha mbok ya jangan pindah-pindah lagi tha?!

  Like

 2. Are you a human? Hahaha…

  Like

 3. rikejokanan said: Mau pindah ke blog lain aja!!!

  aku ikutttttttttttttt………

  Like

 4. rikejokanan said: Mau pindah ke blog lain aja!!!

  Hahahahaa…I am human

  Like

 5. rikejokanan said: Mau pindah ke blog lain aja!!!

  Tante Julie, kesel banget… Setiap enter komen pasti disuruh masukin VerCod. Sebenarnya uudah terjadi sekitar 2 mingguan tapi saya cuekin. Lama-lama bete juga tiap komen gak pernah “nempel” di wall yang udah saya visit… Kok sejak MP punya Postingan ke-23 itu mereka emang belagu buanget…

  Like

 6. rikejokanan said: Mau pindah ke blog lain aja!!!

  Aveeee….! I AM HUMANE…. Tuh aku udah protes via Twitter.

  Like

 7. rikejokanan said: Mau pindah ke blog lain aja!!!

  Di protes tho…Hehehehee*Sori Mbak, gak sempat nyamperin pas di Jakarta

  Like

 8. rikejokanan said: Mau pindah ke blog lain aja!!!

  Gotrek, ndang diringkesi kana pekakase!

  Like

 9. rikejokanan said: Mau pindah ke blog lain aja!!!

  Dik Nono, wis tak protes ning Twitter. Iki sik durung sempat nulis ae. Gak papa, sesuk kapan2 ketemuan ndhik Semarang ae yo…

  Like

 10. rikejokanan said: Mau pindah ke blog lain aja!!!

  Ha-ah..mene jare arep roadshow nang Semarang..aku teko kok

  Like

 11. rikejokanan said: Mau pindah ke blog lain aja!!!

  Sip dah…! Semarang terakhir mangan ngarepe Hotel Iblis aku…

  Like

 12. rikejokanan said: Gotrek, ndang diringkesi kana pekakase!

  uwis ikii…njuk meh diusung nangendi jeee….?

  Like

 13. rikejokanan said: Gotrek, ndang diringkesi kana pekakase!

  Aku wis setahuun kepungkur mbangun gubug nang mblogspot. Tulisanku tak cadangke nang kana…

  Like

 14. rikejokanan said: Aku wis setahuun kepungkur mbangun gubug nang mblogspot. Tulisanku tak cadangke nang kana…

  endi ngalamate mBak….?

  Like

 15. rikejokanan said: Aku wis setahuun kepungkur mbangun gubug nang mblogspot. Tulisanku tak cadangke nang kana…

  Nek ra salah (lali soale hi hi hi… Ora tahu tak tiliki…) Rikejo

  Like

 16. rikejokanan said: lali soale hi hi hi… Ora tahu tak tiliki.

  lahhhberarti rak kerumat nooo…..!

  Like

 17. rikejokanan said: Rikejo

  wis bener..tak injen mbakk… padha isine taa…

  Like

 18. rikejokanan said: Rikejo

  Iyo… Ming nggo cadangan soale sempat khawatir pas MP Premium menjadi bahan obrolan di “darat” di kalangan blogger. Nek ijih codat-codot ngene aku rak yo muumet…

  Like

 19. rikejokanan said: empat khawatir pas MP Premium menjadi bahan obrolan di “darat” di kalangan blogger

  ho’ohjaman semono MP premium, jaman saiki MP representatip sing missine gawe pasar MP…. :)mbok dodolan klepon wae kono mbakk, rak apik… 🙂

  Like

 20. rikejokanan said: empat khawatir pas MP Premium menjadi bahan obrolan di “darat” di kalangan blogger

  Lha merga kuwi ta aku ajar nggawe klepon. Ning nek dodolan klepon ning MP, njuk le ider munine piye yo? Apa ya payon?

  Like

 21. rikejokanan said: empat khawatir pas MP Premium menjadi bahan obrolan di “darat” di kalangan blogger

  Ngomongke dodolan klepon keno VerCod kiyeeee… Gebleg tenan MP!!!

  Like

 22. rikejokanan said: njuk le ider munine piye yo? Apa ya payon?

  hahaha….ya angger aja kaya ider es mamboo wae lah mBakkk, payu utawa ra payu kli rak tergantung sing maingi rejeki taa,,… 🙂

  Like

 23. rikejokanan said: Ngomongke dodolan klepon keno VerCod kiyeeee… Gebleg tenan MP!!!

  hahahahaku ki nek nuruti misuh2 wis awit mau je mbakk, jengkel sakjane, tapi nek kudu nang twitter kancane wis sepi, nek nang efbi ku ra hobby jee

  Like

 24. ohtrie said: hahahahaku ki nek nuruti misuh2 wis awit mau je mbakk, jengkel sakjane, tapi nek kudu nang twitter kancane wis sepi, nek nang efbi ku ra hobby jee

  Ah megahi nek dodolan ora ana ilmu marketing sing elegan malah jatuhnya kaya para onlie seller sing ora genah kae… Malah golek musuh…

  Like

 25. rikejokanan said: Malah golek musuh…

  hahhaora oleh bathi, olehe malah perkara yaa… 🙂

  Like

 26. rikejokanan said: Malah golek musuh…

  Iya… Ditimpuki klepon wakakakakakaaaa!!!

  Like

 27. ohtrie said: uwis ikii…njuk meh diusung nangendi jeee….?

  Selehna nggudhangku kene nak Trie, tinimbangane dituroni kucing mambu batang seka negara Landa kae lho. Rak maune de’e telepon njaluk dipanggonake nang nggudhangku, kaya weruh-weruha omahku 😀

  Like

 28. rikejokanan said: Aku wis setahuun kepungkur mbangun gubug nang mblogspot. Tulisanku tak cadangke nang kana…

  Blog spot ra iso nggo gaul sing komen dha santai kaya nang kene iki tha?!

  Like

 29. rikejokanan said: Lha merga kuwi ta aku ajar nggawe klepon. Ning nek dodolan klepon ning MP, njuk le ider munine piye yo? Apa ya payon?

  Endi wingi kuwi klepon sing ra dikrambili parut aku kok ra melu ngicipi ya?

  Like

 30. jandra22 said: Selehna nggudhangku kene nak Trie, tinimbangane dituroni kucing mambu batang seka negara Landa kae lho. Rak maune de’e telepon njaluk dipanggonake nang nggudhangku, kaya weruh-weruha omahku 😀

  huwaaaa….menika kok Sibu ngendikan babagan kucing Landa taaa….? sampun juweh kula je menawi kucing Landa ingkang kasebat menika…. Kekajengan kula sanes kucing Landa, ananging Noni-Noni Walandaaaa ingkang irunge mbangirr,…….#mlajarrr…… :))

  Like

 31. jandra22 said: Blog spot ra iso nggo gaul sing komen dha santai kaya nang kene iki tha?!

  wonten photone, Bunda hi hi hi

  Like

 32. jandra22 said: Blog spot ra iso nggo gaul sing komen dha santai kaya nang kene iki tha?!

  kangge cadangan, Tante… soale dhateng MP kok kadosipun dipun urak-urak terus kaliyan VerCOd he he he

  Like

Leave a Reply

Required fields are marked *.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: