RONG PULUH

RONG PULUH

Lha ngapa kok rong puluh?

Merga nek selikur kakehan siji.

Lha alesane apa kok rong puluh?

Merga nek sangalas kurang siji.

Ora paham karepmu

Ora papa, wong ora wajib kok

Lha piye le ku ngerteni awakmu?

Ora usah dingerteni. Ngerteni awakmu dhewe wae wis angel…

Angka rongpuluh

Angkane wong mblayang mrona-mrana

Angkane wong sing ora nduwe palungguhan sing tetep

Amerga pancen kudu mlaku sak durunge mandheg.

Rong puluh kuwi apa?

Rong puluh kuwi angka.

Angka mblayang?

Iya, angka sing aku dhewe ora ngerti ning nyanthol ning ati.

Rong puluh…

Sepuluh ping loro

Lima ping papat

Papat ping lima

Loro ping sepuluh

Siji ping rongpuluh

Rong puluh ping siji.

Batu Pahat – 9 Januari 2012 – 10:47 waktu Indonesia Tengah

16 responses

 1. kalikautsar said: rong puluh = martabak telur 🙂

  Apa sih sing cacahe rong puluh iku?”Lha piye le ku ngeteni awakmu?Ora usah dingerteni. Ngerteni awakmu dhewe wae wis angel.”Iku karepe ngerteni, apa ngenteni? Sing nduwure salah ketik, dadi mbingungi wong nini-nini……….*komen ra penting*

  Like

 2. bundel said: Apa sih sing cacahe rong puluh iku?”Lha piye le ku ngeteni awakmu?Ora usah dingerteni. Ngerteni awakmu dhewe wae wis angel.”Iku karepe ngerteni, apa ngenteni? Sing nduwure salah ketik, dadi mbingungi wong nini-nini……….*komen ra penting*

  Bundaaaa! ini semacam ide yang tiba-tiba nangkring di kepala dan memaksa saya untuk posting. trus pas saya kebayang angka ini, saya coba browsing di Google dan mendapatkan link berikut:http://en.wikipedia.org/wiki/20_(number)

  Like

 3. bundel said: Apa sih sing cacahe rong puluh iku?”Lha piye le ku ngeteni awakmu?Ora usah dingerteni. Ngerteni awakmu dhewe wae wis angel.”Iku karepe ngerteni, apa ngenteni? Sing nduwure salah ketik, dadi mbingungi wong nini-nini……….*komen ra penting*

  sak ngertiku yen 21 ki angka kenthir20 = angaka waras? mbuh yo

  Like

 4. bundel said: Apa sih sing cacahe rong puluh iku?”Lha piye le ku ngeteni awakmu?Ora usah dingerteni. Ngerteni awakmu dhewe wae wis angel.”Iku karepe ngerteni, apa ngenteni? Sing nduwure salah ketik, dadi mbingungi wong nini-nini……….*komen ra penting*

  Rong puluh iku angka ganep yen selikur angka ganjil…#opo maneeh iki..??haha

  Like

 5. bundel said: Apa sih sing cacahe rong puluh iku?”Lha piye le ku ngeteni awakmu?Ora usah dingerteni. Ngerteni awakmu dhewe wae wis angel.”Iku karepe ngerteni, apa ngenteni? Sing nduwure salah ketik, dadi mbingungi wong nini-nini……….*komen ra penting*

  Rong puluh iku angka ganep yen selikur angka ganjil…#opo maneeh iki..??haha

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Shanmugam's Blog

Articles on Spirituality. Psychology, Mindfulness, Spiritual Enlightenment & a Collection of my Poems.

niaART

If you are always trying to be normal, you will never know how amazing YOU can be. Maya Angelou

WordPress.com Apps

Apps for any screen

Poetry and Prose

From soul to soul

Eden Hills

My Life on the Farm

Mlathi Wulung

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Dread Poets Sobriety

Irreverence's Glittering New Low!

Asosiasi Mahasiswa Pecinta Literasi Islami (AMPLI)

Nge-literasi atau terjajah selama-lamanya?

Alifis@Corner

Dinamisasi Otak dan Hati dengan berbagi informasi, ilmu dan pengetahuan

bibilintikan

just a little nod in the ocean

Chez Lorraine

A journal of an Indonesian in The Netherlands

My First Orchid

LEARNING TO CARE FOR YOUR FIRST ORCHID

DBR Foundation Blog

Coming together to solve global problems

Lukecats

About cats and man

A Charmed Yogi

Inspiration to live your yoga from a passionate yogi & yoga teacher

Tatikprice's Blog

Life's experiences of a thirtysomething girl living in the far east of London

%d bloggers like this: