RONG PULUH

RONG PULUH

Lha ngapa kok rong puluh?

Merga nek selikur kakehan siji.

Lha alesane apa kok rong puluh?

Merga nek sangalas kurang siji.

Ora paham karepmu

Ora papa, wong ora wajib kok

Lha piye le ku ngerteni awakmu?

Ora usah dingerteni. Ngerteni awakmu dhewe wae wis angel…

Angka rongpuluh

Angkane wong mblayang mrona-mrana

Angkane wong sing ora nduwe palungguhan sing tetep

Amerga pancen kudu mlaku sak durunge mandheg.

Rong puluh kuwi apa?

Rong puluh kuwi angka.

Angka mblayang?

Iya, angka sing aku dhewe ora ngerti ning nyanthol ning ati.

Rong puluh…

Sepuluh ping loro

Lima ping papat

Papat ping lima

Loro ping sepuluh

Siji ping rongpuluh

Rong puluh ping siji.

Batu Pahat – 9 Januari 2012 – 10:47 waktu Indonesia Tengah

16 thoughts on “RONG PULUH

 1. kalikautsar said: rong puluh = martabak telur 🙂

  Apa sih sing cacahe rong puluh iku?”Lha piye le ku ngeteni awakmu?Ora usah dingerteni. Ngerteni awakmu dhewe wae wis angel.”Iku karepe ngerteni, apa ngenteni? Sing nduwure salah ketik, dadi mbingungi wong nini-nini……….*komen ra penting*

  Like

 2. bundel said: Apa sih sing cacahe rong puluh iku?”Lha piye le ku ngeteni awakmu?Ora usah dingerteni. Ngerteni awakmu dhewe wae wis angel.”Iku karepe ngerteni, apa ngenteni? Sing nduwure salah ketik, dadi mbingungi wong nini-nini……….*komen ra penting*

  Bundaaaa! ini semacam ide yang tiba-tiba nangkring di kepala dan memaksa saya untuk posting. trus pas saya kebayang angka ini, saya coba browsing di Google dan mendapatkan link berikut:http://en.wikipedia.org/wiki/20_(number)

  Like

 3. bundel said: Apa sih sing cacahe rong puluh iku?”Lha piye le ku ngeteni awakmu?Ora usah dingerteni. Ngerteni awakmu dhewe wae wis angel.”Iku karepe ngerteni, apa ngenteni? Sing nduwure salah ketik, dadi mbingungi wong nini-nini……….*komen ra penting*

  sak ngertiku yen 21 ki angka kenthir20 = angaka waras? mbuh yo

  Like

 4. bundel said: Apa sih sing cacahe rong puluh iku?”Lha piye le ku ngeteni awakmu?Ora usah dingerteni. Ngerteni awakmu dhewe wae wis angel.”Iku karepe ngerteni, apa ngenteni? Sing nduwure salah ketik, dadi mbingungi wong nini-nini……….*komen ra penting*

  Rong puluh iku angka ganep yen selikur angka ganjil…#opo maneeh iki..??haha

  Like

 5. bundel said: Apa sih sing cacahe rong puluh iku?”Lha piye le ku ngeteni awakmu?Ora usah dingerteni. Ngerteni awakmu dhewe wae wis angel.”Iku karepe ngerteni, apa ngenteni? Sing nduwure salah ketik, dadi mbingungi wong nini-nini……….*komen ra penting*

  Rong puluh iku angka ganep yen selikur angka ganjil…#opo maneeh iki..??haha

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s