RONG PULUH

RONG PULUH

Lha ngapa kok rong puluh?

Merga nek selikur kakehan siji.

Lha alesane apa kok rong puluh?

Merga nek sangalas kurang siji.

Ora paham karepmu

Ora papa, wong ora wajib kok

Lha piye le ku ngerteni awakmu?

Ora usah dingerteni. Ngerteni awakmu dhewe wae wis angel…

Angka rongpuluh

Angkane wong mblayang mrona-mrana

Angkane wong sing ora nduwe palungguhan sing tetep

Amerga pancen kudu mlaku sak durunge mandheg.

Rong puluh kuwi apa?

Rong puluh kuwi angka.

Angka mblayang?

Iya, angka sing aku dhewe ora ngerti ning nyanthol ning ati.

Rong puluh…

Sepuluh ping loro

Lima ping papat

Papat ping lima

Loro ping sepuluh

Siji ping rongpuluh

Rong puluh ping siji.

Batu Pahat – 9 Januari 2012 – 10:47 waktu Indonesia Tengah

16 thoughts on “RONG PULUH

Comments are closed.