Hari Kartini

Hari Kartini ki mesthi dadi dina paling dieling-eling marang bocah-bocah wedok jamanku ning Indonesia. Ngapa? Merga saben Hari Kartini bocah-bocah wedok jamanku paling ora pisan pindho nate bayakan (nganggo kebaya), jarikan, gelungan, sing wong tuwane nduwe ragat ya macak ning salon barang. Sing wong tuwane dhompete kandel ya anake ayu moblong-moblong. Sing sederhana ya wis biasa ae, ketok wedhakan, bengesan, jungkasan mening wis lumayan mbois.

Ning maknane Hari Kartini ki kok ora pati mancep lan nilas ning ati lan jiwane bocah-bocah ya? Nek diarani tokoh emansipasi wanita Indonesia, apa iya bocah-bocah sing jarikan macak nganti ayune uleng-ulengan ki paham maksude apa? Kok nganti saiki wong-wong wedok ijik akeh sing didiskriminasi kaya jamane Ibu Kartini.

Apa cukup carane memperingati Hari Kartini ki nyang sekolah utawa kantor nganggo klambi daerah mblenger ditutuli benges, sedow lan celak ben ketok medoki?

Sakjane ya kudune rada jeru ya masiya nek isane ngono ya wis ben ngono sik. Ning muga-muga ae bocah-bocah wedok Indonesia ora mandheg maknani Hari Kartini mung dadi tetenger wiyose Ibu Kartini, tapi luwih meneh maknani laire rasa setara, dudu kompetisi antarane lanang lan wedok, rasa melengkapi antarane lanang karo wedok ana ing urip iki, ora balapan, ora royokan.

Alhamdulillah wis enek Hari Kartini. Paling ora enek sing ngelingne lek wedok ki kudu piye lan isa piye. — wedok ki ora mung sumur, kasur, dapur tapi ya oleh tandur, tutur, ngatur barang. Wis piye?

Sugeng ambal warsa, RA Kartini.

Selamat Hari Kartini, para perempuan Indonesia. You’re well respected whoever, wherever, whenever you are, no matter what. 🙏🏼

🎂