Karma Pala

Ing karma pala tan ana kang isa mlayu. Kudu ngunduh.

Nandure siji, thukule satus. Panene pitungatus.

Tan kena kinira, mung Gusti kang pirsa. Janma mung krida.

Anteping kalbu, tekating jiwa. Slamet
Ing kabeh mangsa.

Rahayu.

(geguritan Jawa)

cute seeds whose name i know not – hope 2023 will bring me harvest seasons with excellent crops; what? new year? again…. 😎🥰