6 thoughts on “Pagi-pagi nyetrika baju | Diluar rumah ramai petasan |Mari semua bergerak maju | Keluar dari gelap kemalasan (pantun Indonesia)

Comments are closed.